Elke relatie, hoe goed ze ook is, kent zijn ups en downs. Veranderende omstandigheden, nieuwe levensfases, de geschiedenis van beide partners, keuzes die gemaakt worden of ernstige of onverwachtse gebeurtenissen beïnvloeden hoe je vandaag naar jezelf en je relatie kijkt en hoe je je relatie beleeft.

Relaties en partners veranderen en evolueren en dat is maar goed ook. Maar soms blijkt een verandering zo ingrijpend, lukt praten nog moeilijk, is er een ander of lijkt de ander zo veranderd dat één van jullie of jullie beiden het gevoel hebben dat jullie relatie vastloopt of niet langer meer beantwoordt aan jullie behoeftes, verlangens en verwachtingen. Relatietherapie kan dan mogelijks de nodige ondersteuning en hulp bieden.

Bij relatie- of gezinsvragen starten jullie best samen de therapie. Lukt dit echter om één of andere reden niet of heb je op dit moment geen partner, dan kan je gerust ook individueel aan de slag.

Als jullie beslissen om samen te komen, is het belangrijk dat ik voor jullie beiden kan werken. Mijn taak bestaat erin te ontdekken wat jullie beiden via therapie hopen te bereiken, jullie beide visies te begrijpen en het gesprek terug op gang te krijgen.

Samen bekijken we de mogelijke oorzaken, de verschillen in visies en gaan we op zoek naar nieuwe invalshoeken, andere omgangsvormen en haalbare oplossingen. Eventueel terugkerende patronen en reacties worden doorgrond en waar mogelijk doorbroken.

Samen onderzoeken we hoe jullie naar jezelf, je partner en de situatie kijken en gaan na hoe jullie beiden op een andere manier kunnen leren omgaan, reageren en kijken naar de problemen, jezelf, je partner en jullie relatie.

De focus tijdens de gesprekken ligt op groei en verandering. De zoektocht naar de schuldige in het verhaal, is hierbij niet van belang. Vanuit systeemtherapie gaat men er immers vanuit dat beide partners elkaar beïnvloeden en dus op deze manier beiden hun aandeel hebben in het ontstaan van de relatiemoeilijkheden.

Hoewel relatietherapie vaak helpt, kan na een aantal sessies toch blijken dat de beslissing om uit elkaar te gaan toch de meest heilzame oplossing is. Relatietherapie kan in deze fase helpen om je eigen keuze en die van je partner te begrijpen en om de gevoelens die een dergelijke keuze teweegbrengen een plaats te geven. Relatietherapie kan ook helpen om na een scheiding terug een goede verstandhouding te ontwikkelen voor de verdere opvoeding van jullie kinderen.