Relatietherapeut Gent - Leila HemelsoetIk ben Leila Hemelsoet, relatietherapeut en klinisch psycholoog.

Sinds 2008 werk ik zelfstandig in bijberoep als psychotherapeut, waar ik zowel met individuen, koppels, als met gezinnen aan de slag ga. Bij aanvang in de groepspraktijk ‘Centrum voor Systeemtherapie’ en sinds 2018 individueel.

Tijdens mijn therapie-opleiding liep ik van 2005 tot 2007 op wekelijkse basis stage bij Manivel onder begeleiding van Franky De Meyer. De focus lag hier op het bijwonen van sessies relatietherapie en scheidingsbemiddeling.

Visie

Ik werk vanuit een systeemtherapeutisch model, met respect voor uw persoonlijke levensopvattingen. Samen gaan we op zoek naar een antwoord op uw hulpvraag. Elke vraag of klacht wordt gekaderd binnen de relatie met uw  omgeving. Daarbij wordt een probleem steeds geïnterpreteerd vanuit het persoonlijk verleden, belangrijke veranderingen en de interrelationele impact ervan.

Er wordt inzicht gegeven in iemands functioneren met als streefdoel een comfort in denken en handelen te bekomen. Interventies richten zich voornamelijk op het hier en nu, met aandacht voor de persoonlijke voorgeschiedenis. Er wordt ruimte gegeven aan de gevoelens maar steeds met terugkoppeling naar de wijze van denken. We geven advies en ondersteuning tot verandering in communicatie, cognities en gevoelens.